Witamy w Gminie Kocierzew Południowy

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym

Wójt Gminy Agnieszka Wojda
Kocierzew Południowy 83
99-414 Kocierzew
powiat łowicki, województwo łódzkie

Kontakt: Tel. (46) 838 48 25,     Fax (46) 839 40 43

sekretariat@kocierzewpoludniowy.bipst.pl

Numer rachunku bankowego urzędu: 34 9288 1053 1300 0390 2000 0010

 

 

Tablica ogłoszeń

Ogłoszenia:

 • BEZPŁATNE KONSULTACJE W RAMACH MOBILNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO Z ZAKRESU REALIZACJI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 21 kwietnia 2015 r. Plakat MPI
 • OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŁOWICZU ogłosiło nabór na kursy: wykaz kursów
 • PROJEKT „OD MALUCHA DO ZUCHA” OGŁOSZONY PRZEZ POKL JAKO PROJEKT DNIA 22.12.2014 r. Link do strony
 • UTRACIŁEŚ DOKUMENTY? NIE RYZYKUJ! ZASTRZEŻ JE!
 • NABÓR DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ W NARODOWYCH SIŁACH REZERWOWYCH WKU w Skierniewicach
 • OSTROŻNIE PRZY PRACY Z MASZYNAMI ROLNICZYMI Czytaj więcej…
 • INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ DOT. AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ Ulotka ASF
 • KONKURS NA NAJŁADNIEJ ZAGOSPODAROWANĄ PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW. Formularze zgłoszeniowe można składać do 31.08.2015 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym:
 • INFORMACJA DLA ROLNIKÓW W ZAKRESIE ZASAD ROZLICZANIA VAT Czytaj więcej…
 • ROZSTANIE W MIĘDZYNARODOWEJ RODZINIE ->
 • ROLNIKU – UPADEK TO NIE PRZYPADEK Artykuł prewencyjny Dyrektora KRUS w Łodzi Czytaj więcej… oraz ulotka
 • INFORMACJA DOT. ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Czytaj więcej…
  Pod podanym linkiem znajduje się informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, o obowiązku złożenia korekty deklaracji oraz o harmonogramach odbioru odpadów komunalnych.
 • pismo DelegaturY WIOŚ w Skierniewicach dotyczące osadów ściekowych Czytaj więcej…
 • ZINTEGROWANY INFORMATOR PACJENTA Czytaj więcej…
 • ZMIANY ORGANIZACYJNE W KRUS Czytaj więcej…
 • INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIEPAŃSTWOWYCH
  Starosta Łowicki zawiadamia wszystkich właścicieli lasów niepaństwowych z terenu powiatu łowickiego, że pracownik Starostwa Powiatowego w Łowiczu zajmujący się gospodarką leśną i cechowaniem drewna (legalizacją drewna) urzęduje w każdy poniedziałek w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, tel. (46) 830 08 23, pokój nr 33. Wyjazd leśnika, po uprzednim zgłoszeniu w każdy poniedziałek, odbywają się zgodnie z harmonogramem pracy i na terenie Gminy Kocierzew Południowy taki wyjazd możliwy jest w określony dzień tygodnia, tj. wtorek.
 • INFORMACJA O ZMIANIE USTAWY O EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODACH OSOBISTYCH
  Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1407) wprowadzono szereg ułatwień dla obywateli w realizacji obowiązku meldunkowego. Czytaj więcej…
 • NIEODPŁATNY ODBIÓR I UTYLIZACJA ZWIERZĄT
  P.P.H. HETMAN Sp. z o.o. świadczy na terenie Gminy Kocierzew Południowy usługi nieodpłatnego odbioru i utylizacji zwierząt wystawiając potrzebne zaświadczenia do ARiMR. Tylko ta firma ma podpisaną umowę z Gminą Kocierzew Południowy i świadczy usługi nieodpłatnie. Wiele firm prowadzących podobną działalność proponuje usługi na terenie naszej gminy, jednak nie świadczą one usług bezpłatnie. Zgłoszenia upadków należy kierować pod nr tel.: (24) 282 16 53,  (56) 683 25 62,   662 041 241. Czytaj więcej…

Szkolenia i projekty: 

 • „Program Outplacement 0 wsparcie dla pracowników objętych procesami restrukturyzacji zatrudnienia w województwie łódzkim” ->
 • Doradztwo kariery jako niezbędny element kształcenia ustawicznego -> 
 • Szkolenia dla bezrobotnych „Nowe perspektywy” ->

Informacje:  

 • Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii do posiadaczy zwierząt dokonujących uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny ->
 • Komunikat dotyczący ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne ->
 • Komunikat dotyczący wypłaty becikowego ->
 • Informacja w sprawie padłych zwierząt z gatunku bydło, owca i koza ->
 • Informacja w sprawie zwiększonej śmiertelności świń ->
 • Bezpłatne badania mammograficzne w Łowiczu ->
 • Komunikat Rzecznika Praw Pacjenta p. Krystyny Kozłowskiej dot. ogólnopolskiej kampanii informacyjnej promującej prawa pacjenta ->
 • Unieważnienie dowodu osobistego ->

Ośrodek Doradztwa Rolniczego

 • Specjalista ODR przyjmuje w każdy poniedziałek i środę w godz. 8.00 – 16.00 w Biurze Gminnym ODR w Kocierzewie Południowym 104 (dawny budynek GS „Samopomoc Chłopska” w Kocierzewie Płd.)

Fundusze Europejskie w Gminie Kocierzew Południowy

 • PROJEKT „OD MALUCHA DO ZUCHA” OGŁOSZONY PRZEZ POKL JAKO PROJEKT DNIA 22.12.2014 r. Link do strony
 • Utworzenie Ekopracowni dla Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym ->
 • Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kocierzewie Południowym oraz organizacja działań aktywizacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kocierzew Południowy ->
 • Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez organizację 85-lecia istnienia OSP w Lipnicach w wyposażonej sali wiejskiej ->
 • Dzień Strażaka i obchody 55 rocznicy powstania OSP w Jeziorku ->
 • Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zaplecza kuchennego, zagospodarowanie terenu przylegającego do sali oraz obchody 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Boczkach ->
 • Festyn rodzinny w Kocierzewie Południowym drogą do integracji i aktywizacji mieszkańców ->
 • Organizacja imprezy integracyjno – aktywizacyjnej ”Dzień Matki” ->
 • Dostosowanie sali wiejskiej i obchody 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu ->
 • Utworzenie Ekopracowni dla klasy IV-VI w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym ->

 • „Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców wsi Różyce Żurawieniec poprzez organizacje 30 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Różycach Żurawieniec oraz zakup strojów galowych” ->

 • „Od malucha do zucha” ->
 • „Od indywidualizacji do samorealizacji” ->
 • „Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy” ->

Projekty zrealizowane:

 • „Przedszkolak – najlepsza inwestycja” ->
 • „Szkatułka wiedzy i umiejętności”->
 • „Link do sukcesu”  ->
 • „Aktywna kobieta” – działania na rzecz integracji kobiet z Gminy Kocierzew Południowy” ->
 • „Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej oraz odnowa centrum miejscowości Kocierzew Południowy” ->
 • „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kocierzew Południowy celem poprawy dostępności regionu” ->

Co załatwisz w urzędzie?  (Wzory wniosków do pobrania)

 

?