Witamy w Gminie Kocierzew Południowy

bez-tytulu

http://kocierzewpoludniowy.e-mapa.net/

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym
Wójt Gminy Agnieszka Wojda
Kocierzew Południowy 83
99-414 Kocierzew
powiat łowicki, województwo łódzkie


Kontakt: Tel. (46) 838 48 25,     Fax (46) 839 40 43

sekretariat@kocierzewpoludniowy.bipst.pl

Numer rachunku bankowego urzędu: 34 9288 1053 1300 0390 2000 0010


koc_p Co załatwisz w urzędzie?  (Wzory wniosków do pobrania)

ue Fundusze Europejskie w Gminie Kocierzew Południowy

 odr
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Specjalista ODR Pani Aneta Budzyńska przyjmuje w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8.00 – 16.00 w Biurze Gminnym ODR w Kocierzewie Południowym 80 (w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym – wejście od strony południowej). Tel. do specjalisty 517 739 054.

Aktualności

  Ogłoszenie o zamówieniu
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Ochotnicza Straż Pożarna w Wiciu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu”.

Zmiana SIWZ z 21 września 2017 r.

   
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018
   
Konferencja – Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych W dniach 25 – 27 września 2017 roku w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona pn. „Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych” – poświęcona zwiększaniu bezpieczeństwa, komfortu i jakości życia zbiorowego.

 

   
Od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym w pokoju nr 7 będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego.
Do wniosku należy dołączyć:
– faktury z okresu 01.02.2017 r. – 31.07.2017 r. oraz wypełnione zestawienie faktur,
– kserokopie umów dzierżawy,
oświadczenie,
formularz o otrzymanej pomocy w latach: 2015, 2016 i 2017 r. (do formularza należy wpisać decyzje przyznające zwrot podatku akcyzowego na wszystkie grunty, również z innych gmin. Wyjaśnienie do tabeli: dzień udzielenia pomocy – data wydania decyzji, podstawa prawna – ustawa z dnia 10.03.2006 r., wartość – kwota udzielonej pomocy, forma pomocy – np. dotacja, przeznaczenie pomocy – np. wydatki bieżące)
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (46) 839 40 51.
   
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres można składać od 1 sierpnia 2017r. Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.
Informacja
Plakat
   
Zaproszenie na XII Turniej Amatorów Piłki Nożnej Gminy Kocierzew Południowy
Turniej odbędzie się na boisku sportowym w Wejscach od godz. 9:00 w czterech grupach wiekowych:
– 2 lipca 2017 r.: I grupa – szkoła podstawowa, II grupa – gimnazjum,
– 9 lipca 2017 r.: III grupa – szkoły średnie i wyżej, IV grupa – od 35 roku życia (oldboy).
Regulamin XII Turnieju Amatorów Piłki Nożnej
Karta drużyny
Oświadczenie dla niepełnoletnich

 

Pages: 1 2 3 4