Witamy w Gminie Kocierzew Południowy

bez-tytulu

http://kocierzewpoludniowy.e-mapa.net/

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym
Wójt Gminy Agnieszka Wojda
Kocierzew Południowy 83
99-414 Kocierzew
powiat łowicki, województwo łódzkie


Kontakt: Tel. (46) 838 48 25,     Fax (46) 839 40 43

sekretariat@kocierzewpoludniowy.bipst.pl

Numer rachunku bankowego urzędu: 34 9288 1053 1300 0390 2000 0010


koc_p Co załatwisz w urzędzie?  (Wzory wniosków do pobrania)

ue Fundusze Europejskie w Gminie Kocierzew Południowy

 odr
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Specjalista ODR Pani Aneta Budzyńska przyjmuje w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8.00 – 16.00 w Biurze Gminnym ODR w Kocierzewie Południowym 80 (w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym – wejście od strony południowej). Tel. do specjalisty 517 739 054.

Aktualności

 

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły  Podstawowej im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939 r. w Kocierzewie Południowym

   
  IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu

OSTRZEŻENIE Nr 1

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/2

Obszar: województwo łódzkie

Ważność: od godz. 16:00 dnia 18.01.2018 do godz. 08:00 dnia 19.01.2018

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 90 km/h na północy i do 110 km/h na południu województwa, z południowego zachodu i zachodu. Przy opadach śniegu miejscami zawieje śnieżne.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Szewczak

Godzina i data wydania: godz. 23:38 dnia 17.01.2018

 

 

Uwaga! Zagrożenie ASF! jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?

Przeczytaj ulotkę

   

Informacja o realizacji projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Publiczny w Kocierzewie Południowym” Czytaj więcej… 

   
 

Pismo z najważniejszymi informacjami dotyczącymi wypełniania i składania deklaracji na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych

   

Informacja dla podróżujących wyjeżdżających do Unii Europejskiej

   

Informacja dla hodowców drobiu

   

APEL do hodowców trzody chlewnej

   
  Badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego
W dniu: 04.12.2017 r. w Ośrodku Zdrowia w Kocierzewie Południowym 86 w godzinach od  14:00 do 16:00 odbędzie się Badanie Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy Kocierzew Południowy.
   

Stanowiska Fundacji w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa funkcjonującego w formie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

   
 

Informacje nt. Krajowego Zasobu Nieruchomości

   
Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa oraz Pożyczka Inwestycyjna w ramach projektu „Instrumenty finansowe dla województwa łódzkiego”
   
Dotyczy ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.10.2017 r. pn.: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu”.

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

   
Zapytanie o cenę na zakup usługi edukacyjnej w ramach projektu „Edu + – podniesienie standardów nauczania w Publicznym Gimnazjum w Łaguszewie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, umowy nr RPLD.11.01.02-10-B055/16

Rozstrzygnięcie zapytania zajęcia fizyka i chemia

   
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Konstantynowie
   
  Zapytanie o cenę na zakup usługi edukacyjnej w ramach projektu „Edu + – podniesienie standardów nauczania w Publicznym Gimnazjum w Łaguszewie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, umowy nr RPLD.11.01.02-10-B055/16

zapytanie o cenę

   
  Spotkanie informacyjne ws. preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorców

W imieniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. informujemy, że została rozpoczęta kolejna edycja projektu „Od pomysłu do biznesu”, projektu „JEREMIE 2” oraz projektu „Wsparcie na starcie”.

W ramach wyżej wymienionych projektów został utworzony Fundusz Pożyczkowy:

  • dla osób, które zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą. Preferencyjne pożyczki udzielane są do kwoty 50 000 zł i 87 000 zł,
  • dla firm działających dłużej niż 24 miesiące od daty powstania. Preferencyjne pożyczki udzielane są do kwoty 70 000 zł oraz dla pozostałych firm od kwoty w wysokości od 300 000 zł do 2 000 000 zł.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. chciałaby zainteresować ofertą preferencyjnych pożyczek przedsiębiorców i osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego, dlatego Wójt Gminy Kocierzew Południowy zwraca się z uprzejmą prośbą o informacje ze stany przedsiębiorców, czy są zainteresowani organizacją spotkania informacyjnego w Urzędzie, na którym zostałaby przedstawiona szczegółowo oferta ww.  pożyczek oraz doradztwo w przygotowaniu dokumentacji.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych spotkaniem prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Kocierzewie Południowym, tel. (46) 838 48 25, w terminie do 15 października 2017 r.

   
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.10.2017 r.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Ochotnicza Straż Pożarna w Wiciu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu”.

   
Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu”

   
  Uwaga!  Zmiana punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od 1 października 2017 r.

Lista placówek, które od 01.10.2017 r. od godz. 8:00 będą realizowały nocną i świąteczną opiekę zdrowotną

   
  Ogłoszenie o zamówieniu
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Ochotnicza Straż Pożarna w Wiciu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu”.

Zmiana SIWZ z 21 września 2017 r.

Zapytania do SIWZ:

   
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018
   
Konferencja – Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych W dniach 25 – 27 września 2017 roku w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona pn. „Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych” – poświęcona zwiększaniu bezpieczeństwa, komfortu i jakości życia zbiorowego.

 

   
Od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym w pokoju nr 7 będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego.
Do wniosku należy dołączyć:
– faktury z okresu 01.02.2017 r. – 31.07.2017 r. oraz wypełnione zestawienie faktur,
– kserokopie umów dzierżawy,
oświadczenie,
formularz o otrzymanej pomocy w latach: 2015, 2016 i 2017 r. (do formularza należy wpisać decyzje przyznające zwrot podatku akcyzowego na wszystkie grunty, również z innych gmin. Wyjaśnienie do tabeli: dzień udzielenia pomocy – data wydania decyzji, podstawa prawna – ustawa z dnia 10.03.2006 r., wartość – kwota udzielonej pomocy, forma pomocy – np. dotacja, przeznaczenie pomocy – np. wydatki bieżące)
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (46) 839 40 51.
   
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres można składać od 1 sierpnia 2017r. Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.
Informacja
Plakat
   
Zaproszenie na XII Turniej Amatorów Piłki Nożnej Gminy Kocierzew Południowy
Turniej odbędzie się na boisku sportowym w Wejscach od godz. 9:00 w czterech grupach wiekowych:
– 2 lipca 2017 r.: I grupa – szkoła podstawowa, II grupa – gimnazjum,
– 9 lipca 2017 r.: III grupa – szkoły średnie i wyżej, IV grupa – od 35 roku życia (oldboy).
Regulamin XII Turnieju Amatorów Piłki Nożnej
Karta drużyny
Oświadczenie dla niepełnoletnich

 

Pages: 1 2 3 4