Witamy w Gminie Kocierzew Południowy

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym
Kocierzew Południowy 83
99-414 Kocierzew
powiat łowicki, województwo łódzkie

Kontakt: Tel. (46) 838 48 25,    (46) 838 48 11,    (46) 838 48 83     Fax (46) 839 40 43

sekretariat@kocierzewpoludniowy.bipst.pl

Numer rachunku bankowego urzędu: 34 9288 1053 1300 0390 2000 0010

 

OSTRZEŻENIE Nr 19 z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Obszar: województwo łódzkie

Ważność: od godz. 15:00 dnia 23.04.2014 do godz. 24:00 dnia 23.04.2014

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą do 20 mm, lokalnie  do 35 mm, a wiatr osiągnie w porywach 70 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: Magdalena Muszyńska-Karbowska

Godzina i data wydania: godz. 12:57 dnia 23.04.2014

 

Tablica ogłoszeń

Ogłoszenia:

 • W dniu 29 kwietnia 2014 r. (tj. wtorek) odbędą się zebrania wiejskie w sprawie konsultacji mieszkańców dotyczących budowy elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych: Różyce, Kocierzew, Wejsce:
  • dla mieszkańców wsi Różyce – pierwszy termin 9:45, drugi termin 10:00 w sali OSP Różyce,
  • dla mieszkańców wsi Kocierzew Północny – pierwszy termin 12:45, drugi termin 13:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym,
  • dla mieszkańców wsi Wejsce – pierwszy termin 15:45, drugi termin 16:00 w sali OSP Wejsce.
 • AKCJA OCHRONNYCH SZCZEPIEŃ LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE na terenie woj. mazowieckiego metodą rozrzucania szczepionki z samolotu w dniach od 25.04 – 02.05.2014 r. Czytaj więcej…
 • BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE 18 lipca 2014 r. Czytaj więcej…
 • ROLNIKU – UPADEK TO NIE PRZYPADEK Artykuł prewencyjny Dyrektora KRUS w Łodzi Czytaj więcej… oraz ulotka
 • DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO KWALIFIKOWANEGO Czytaj więcej…
 • PRZEKAŻ 1% PODATKU POTRZEBUJĄCYM MIESZKAŃCOM NASZEJ GMINY
  • KRS 0000055578 cel szczegółowy Marianna Czerniewska (Fundacja na Rzecz Chorych na Stwardnienie Rozsiane)
  • KRS 0000037904 cel szczegółowy 157 Urbanek Maksymilian (Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą)
 • pismo Delegatura WIOŚ w Skierniewicach dotyczące osadów ściekowych Czytaj więcej…
 • AMATORSKA LIGA SIATKÓWKI W GMINIE KOCIERZEW POŁUDNIOWY Czytaj więcej…
 • ZINTEGROWANY INFORMATOR PACJENTA Czytaj więcej…
 • ZMIANY ORGANIZACYJNE W KRUS Czytaj więcej…
 • INFORMACJA DOT. ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Czytaj więcej…
  Pod podanym linkiem znajduje się informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, o obowiązku złożenia korekty deklaracji oraz o harmonogramach odbioru odpadów komunalnych.
 • INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIEPAŃSTWOWYCH
  Starosta Łowicki zawiadamia wszystkich właścicieli lasów niepaństwowych z terenu powiatu łowickiego, że pracownik Starostwa Powiatowego w Łowiczu zajmujący się gospodarką leśną i cechowaniem drewna (legalizacją drewna) urzęduje w każdy poniedziałek w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, tel. (46) 830 08 23, pokój nr 33. Wyjazd leśnika, po uprzednim zgłoszeniu w każdy poniedziałek, odbywają się zgodnie z harmonogramem pracy i na terenie Gminy Kocierzew Południowy taki wyjazd możliwy jest w określony dzień tygodnia, tj. wtorek.
 • INFORMACJA O ZMIANIE USTAWY O EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODACH OSOBISTYCH
  Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1407) wprowadzono szereg ułatwień dla obywateli w realizacji obowiązku meldunkowego. Czytaj więcej…
 • DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ->
  Osoby, które nie złożyły deklaracji do 31 marca 2013 roku proszone są o jak niezwłoczne złożenie. Deklaracje można złożyć w pokoju nr 4 w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym. Informacji w sprawie deklaracji udziela Pani Bożena Uczciwek pod nr tel. (46) 839 40 45.
 • HARMONOGRAM  REALIZACJI  PRZYDOMOWYCH  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW ->
 • NIEODPŁATNY ODBIÓR I UTYLIZACJA ZWIERZĄT
  P.P.H. HETMAN Sp. z o.o. świadczy na terenie Gminy Kocierzew Południowy usługi nieodpłatnego odbioru i utylizacji zwierząt wystawiając potrzebne zaświadczenia do ARiMR. Tylko ta firma ma podpisaną umowę z Gminą Kocierzew Południowy i świadczy usługi nieodpłatnie. Wiele firm prowadzących podobną działalność proponuje usługi na terenie naszej gminy, jednak nie świadczą one usług bezpłatnie. Zgłoszenia upadków należy kierować pod nr tel.: (24) 282 16 53,  (56) 683 25 62,   662 041 241. Czytaj więcej…

Szkolenia i projekty: 

 • PoMoC – aktywizacja zawodowa absolwentów studiów wyższych poprzez adaptację portugalskiego modelu coachingu w województwie łódzkim ->
 • „Program Outplacement 0 wsparcie dla pracowników objętych procesami restrukturyzacji zatrudnienia w województwie łódzkim” ->
 • Bezpłatny kurs komputerowy i języka angielskiego 45+ ->
 • Szansa na biznes II” projekt realizowany do 31.07.2014 r. ->
 • „Postaw na jakość i bezpieczeństwo” ->
 • Doradztwo kariery jako niezbędny element kształcenia ustawicznego -> 
 • Szkolenia dla bezrobotnych „Nowe perspektywy” ->
 • Kursy i szkolenia prowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego ->
 • „Inwestuj w siebie – kształcenie ustawiczne osób dorosłych” ->
 • „Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja” ->

Informacje:  

 • Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii do posiadaczy zwierząt dokonujących uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny ->
 • Komunikat dotyczący ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne ->
 • Komunikat dotyczący wypłaty becikowego ->
 • Informacja w sprawie padłych zwierząt z gatunku bydło, owca i koza ->
 • Informacja w sprawie zwiększonej śmiertelności świń ->
 • Bezpłatne badania mammograficzne w Łowiczu ->
 • Komunikat Rzecznika Praw Pacjenta p. Krystyny Kozłowskiej dot. ogólnopolskiej kampanii informacyjnej promującej prawa pacjenta ->
 • Unieważnienie dowodu osobistego ->

Ośrodek Doradztwa Rolniczego

 • Specjalista ODR przyjmuje w budynku GS „Samopomoc Chłopska” w Kocierzewie Płd.

Fundusze Europejskie w Gminie Kocierzew Południowy

 • Utworzenie Ekopracowni dla klasy IV-VI w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym ->

 • „Od malucha do zucha” ->
 • „Od indywidualizacji do samorealizacji” ->
 • „Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy” ->

Projekty zrealizowane:

 • „Przedszkolak – najlepsza inwestycja” ->
 • „Szkatułka wiedzy i umiejętności”->
 • „Link do sukcesu”  ->
 • „Aktywna kobieta” – działania na rzecz integracji kobiet z Gminy Kocierzew Południowy” ->
 • „Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej oraz odnowa centrum miejscowości Kocierzew Południowy” ->
 • „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kocierzew Południowy celem poprawy dostępności regionu” ->

Co załatwisz w urzędzie?  (Wzory wniosków do pobrania)

 

?