Wniosek dotyczący bezpłatnego odbioru odpadów zawierających azbest

Informacja dla mieszkańców

 

Wójt Gminy Kocierzew Południowy informuje, że do 15.02.2018r. przyjmowane będą wnioski dotyczące bezpłatnego odbioru odpadów zawierających azbest, które zostały zdemontowane i zalegają na posesjach położonych na terenie Gminy.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W celu zakwalifikowania do projektu właściciel nieruchomości musi złożyć wniosek stanowiący załącznik do „ Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy”.

W celu prawidłowego wypełnienia wniosku należy przygotować numer ewidencyjny działki, na której zgromadzony jest azbest oraz ilości wyrobów zawierających azbest w m2.

Wniosek i regulamin można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym w pokoju nr 2.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 46 839 40 56.

 

Wniosek o sfinansowanie zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest


 

Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy

Uchwała Nr XIX/91/16 Rady Gminy Kocierzew Południowy z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy”.