OSP Boczki

OSP Boczki – powstało w 1934 r.

 • liczba członków – 61, 
 • typ jednostki „S-2”, 
 • należy do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego,
 • Posiada samochody pożarnicze:
  • Star 244 GBAM,
  • Star 266 GBA.

Wyposażenie w sprzęt:

 • Agregaty prądotwórcze 1 faza – 1 szt.
 • Aparat prądotwórczy 3 fazy – 1 szt.
 • Piła do drewna – 2 szt.
 • Piła do betonu i stali – 1 szt.
 • Drabina aluminiowa rozkładana – 2 szt.
 • Maszt oświetleniowy – 1 szt.
 • Pompa szlomowa – 2 szt.
 • Wentylator oddymiający – 1 szt.
 • Aparaty powietrzne – 2 szt.
 • Radiotelefon nasobny – 1 szt.

Skład zarządu:

 • Prezes – Julian Nowak
 • Naczelnik – Wiesław Czapnik
 • Wiceprezes – Henryk Pietrzak
 • Sekretarz – Mirosław Nowak
 • Skarbnik – Mieczysław Pięta
 • Gospodarz – Marcin Madanowski
 • Kronikarz – Czesław Bruc
 • Członek – Jan Kucharski

OSP Gągolin Południowy

OSP Gągolin Południowy – powstało w1927 r., 

 • liczba członków – 15, 
 • typ jednostki „M”.

Skład zarządu:

 • Prezes – Sebastian Wróbel
 • Naczelnik – Piotr Maliński
 • Wiceprezes – Paweł Maliński
 • Sekretarz – Łukasz Bartłoszewski
 • Skarbnik – Waldemar Bury
 • Gospodarz – Mirosław Tracz
 • Kronikarz – Łukasz Bury

OSP Gągolin Północny

OSP Gągolin Północny – powstało w 1935r.

 • liczba członków – 28, 
 • typ jednostki „S-1”,
 • posiada samochód pożarniczy Ford- Transit GLM.

Wyposażenie w sprzęt:

 • Piła do drewna – 1 szt.
 • Piła do betonu i stali – 1 szt.
 • Agregat prądotwórczy 1 faza – 1 szt.
 • Maszt oświetleniowy – 1 szt.

Skład zarządu:

 • Prezes – Wociech Łukawski
 • Naczelnik – Marek Gać
 • Wiceprezes – Eugeniusz Bury
 • Sekretarz – Waldemar Woźniak
 • Skarbnik – Marek Odolczyk
 • Kronikarz – Michał Stroński
 • Gospodarz – Adam Kowalik

OSP Jeziorko

OSP Jeziorko – powstało w 1956r.

 • liczba członków – 43, 
 • typ jednostki „S-1”,
 • posiada samochód pożarniczy Żuk  GLM /8.

Wyposażenie w sprzęt:

 • Agregat prądotwórczy 1 faza – 1 szt.
 • Maszt oświetleniowy – 1 szt.

Skład zarządu:

 • Prezes – Robert Basiński
 • Naczelnik – Jan Papiernik
 • Sekretarz – Tadeusz Kowalik
 • Skarbnik – Józef Wróbel
 • Gospodarz – Grzegorz Siejka
 • Kronikarz – Tadeusz Kowalik 

OSP Kocierzew Południowy

OSP Kocierzew Południowy – powstało w 1917 r.

 • liczba członków – 67, 
 • typ jednostki „S-1”,
 • posiada samochód Fort Transit.

Skład zarządu:

 • Prezes – Paweł Łacheta
 • Naczelnik – Krzysztof Kosiorek
 • Z-ca naczelnika – Mateusz Gać
 • Z-ca naczelnika – Radosław Sierota
 • Sekretarz – Stanisław Czubak
 • Skarbnik – Bogusław Samek
 • Gospodarz – Przemysław Mańkowski
 • Członek – Tomasz Sierota
 • Członek – Daniel Kobierecki

OSP Lipnice

Informacje dotyczące jednostki znajdują się na oficjalnej stronie internetowej OSP Lipnice: www.osplipnice.za.pl

OSP Łaguszew

OSP Łaguszew – powstało w 1917 r.

 • liczba członków – 29, 
 • typ jednostki „M”.

Skład zarządu:

 • Prezes – Mieczysław Materek
 • Naczelnik – Tomasz Muras
 • Z-ca naczelnika – Paweł Wojda
 • Sekretarz – Dominik Gruziel
 • Skarbnik – Jacek Zabost
 • Gospodarz – Henryk Czubak
 • Członek – Henryk Gruziel
 • Członek – Tomasz Zabost

OSP Osiek

OSP Osiek – powstało w 1927 r.

 • liczba członków – 52, 
 • typ jednostki „S-1”,
 • posiada samochód pożarniczy Opel-Blitz GLB 1/24.

Wyposażenie w sprzęt:

 • Piła do drewna – 1 szt.
 • Agregat  prądotwórczy 1 faza – 1 szt.
 • Maszt oświetleniowy – 1 szt.

Skład zarządu:

 • Prezes – Krzysztof Dąbrowski
 • Naczelnik – Aleksy Kosmala
 • Wiceprezes – Jan Dąbrowski
 • Z-ca naczelnika – Sylwester Gać
 • Sekretarz – Paweł Domińczak
 • Skarbnik – Sławomir Soleniec
 • Gospodarz – Władysław Tuszyński
 • Kronikarz – Grzegorz Okraska
 • Członek – Jan Wróbel

OSP Płaskocin

OSP Płaskocin – powstało w 1918 r.

 • liczba członków – 41, 
 • typ jednostki „M”.

Skład zarządu:

 • Prezes – Waldemar Woliński
 • Naczelnik – Damian Gładki
 • Wiceprezes – Tomasz Siejka
 • Sekretarz – Józef Siejka
 • Skarbnik – Waldemar Kołodziejski
 • Gospodarz – Janusz Kowalski
 • Kronikarz – Zbigniew Kucharski

OSP Różyce

OSP Różyce – powstało w 1917 r.

 • liczba członków – 40, 
 • typ jednostki „S-1”,
 • posiada samochód pożarniczy Star 244 GBM 2,5.

Wyposażenie w sprzęt:

 • Piła do drewna – 1 szt.
 • Agregat prądotwórczy – 1 szt.
 • Maszt oświtleniowy – 1 szt.

Skład zarządu:

 • Prezes – Krzysztof Urbański
 • Naczelnik – Waldemar Szachogłuchowicz
 • Wiceprezes – Kazimierz Staniszewski
 • Z-ca naczelnika – Tadeusz Gać
 • Sekretarz – Henryk Skomiał
 • Skarbnik – Renata Gawinek
 • Gospodarz – Andrzej Gawinek

OSP Różyce Żurawieniec

OSP Różyce Żurawieniec – powstało 1983 r.

 • liczba członków – 35, 
 • typ jednostki „M”.

Wyposażenie w sprzęt:

 • Agregat prądotwórczy – 1 szt.
 • Piła do drewna – 1 szt.
 • Maszt oświetleniowy – 1 szt.

Skład zarządu:

 • Prezes – Roman Kwasek
 • Naczelnik – Janusz Pietrzak
 • Z-ca naczelnika – Janusz Staniszewski
 • Sekretarz – Józef Miazek
 • Skarbnik – Józef Okraska
 • Gospodarz – Jan Gać
 • Członek – Dariusz Wołek
 • Członek – Przemysław Witkowski

OSP Sromów

OSP Sromów – powstało w 1939 r.

 • liczba członków – 18, 
 • typ jednostki „M”.

Skład zarządu:

 • Prezes – Stanisław Wróbel
 • Naczelnik – Jan Sekuła
 • Sekretarz – Jan Łukawski
 • Skarbnik – Zbigniew Wróbel
 • Gospodarz – Marek Kosmala
 • Kronikarz – Michał Brzozowski

OSP Wejsce

OSP Wejsce – powstało w 1926 r.

 • liczba członków – 86, 
 • typ jednostki „M”.

Wyposażenie w sprzęt:

 • Agragat prądotwórczy 1 faza – 1 szt.
 • Piła do drewna – 1 szt.
 • Maszt oświetleniowy – 1 szt.

Skład zarządu:

 • Prezes – Tadeusz Trakul
 • Naczelnik – Tomasz Kapusta
 • Wiceprezes – Tadeusz Jaros
 • Z-ca naczelnika – Grzegorz Blus
 • Sekretarz – Krzysztof Słomiany
 • Skarbnik – Wincenty Buczek
 • Kronikarz – Danuta Blus
 • Gospodarz – Dariusz Sierota
 • Członek – Grzegorz Sejdak

OSP Wicie

OSP Wicie – powstało w 1928 r.

 • liczba członków – 119, 
 • typ jednostki „S-3”, 
 • należy do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego,
 • posiada samochody pożarnicze:
  • Mercedes GBA 4/20,
  • Iveco GBA 1,5/24,
  • Ranault Master RLM/8

Wyposażenie w sprzęt:

 • Agregat prądotwórczy 1 faza – 2 szt.
 • Agregat prądotwórczy 3 fazy – 1 szt.
 • Piła do betonu i stali – 1 szt.
 • Piła do drewna 2 szt.
 • Torba ratownicza R-1 – 1 szt.
 • Drabina aluminiowa rozkładana – 1 szt.
 • Pompa szlomowa – 2 szt.
 • Radiotelefon nasobny – 2 szt.
 • Aparaty powietrzne – 2 szt.
 • Zestaw hydrauliczny do ratownictwa technicznego – 1 szt.

Skład zarządu:

 • Prezes – Józef Brzozowski
 • Naczelnik – Waldemar Wojciechowski
 • Wiceprezes – Jan Woźnika
 • Z-ca naczelnika – Robert Siekiera
 • Sekretarz – Piotr Woźniak
 • Skarbnik – Tomasz Drabiński
 • Kronikarz – Jan Siekiera
 • Gospodarz – Marian Łopata
 • Członek – Paweł Wróbel

Zdjęcia Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

Zdjęcia Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej znajdują się w Galerii: Przejście do galerii