Pismo z najważniejszymi informacjami dotyczącymi wypełniania i składania deklaracji na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych

Poniżej znajduje się pismo z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi dotyczące najważniejszych informacji dotyczących wypełniania i składania deklaracji na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych.

Pismo KOWR

Stanowiska Fundacji w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa funkcjonującego w formie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Fundacja  Dr Bogusław J. Federa – Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości – w ramach swojej działalności statutowej przedstawia poniżej „Stanowisko Fundacji w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa funkcjonującego w formie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą”, które może okazać się przydatne z punktu widzenia podejmowania i prowadzenia działalności – w szczególności przez Mikroprzedsiębiorców. Prosimy o zwrotne przekazanie ewentualnych uwag dot. załączonych materiałów oraz zasygnalizowanie innych potrzeb w tym względzie. Więcej informacji o Fundacji dostępnych jest pod adresem www.mikroporady.pl:

Stanowisko Fundacji

Przedsiębiorczość na terenie gminy

CEIDG

Wyszukiwanie działalności gospodarczych prowadzonych na terenie gminy Kocierzew Południowy. (Aby wyszukać działalności gospodarcze prowadzone na terenie gminy Kocierzew Południowy, w polu „Gmina” należy wpisać „Kocierzew Południowy”, wpisać kod z obrazka i kliknąć „szukaj”).

Informacje dotyczące założenia działalności gospodarczej można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym, Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew, w pokoju nr 7 oraz pod nr tel. (46) 839 40 51.