Zapytanie o cenę na zakup usługi edukacyjnej

Zapytanie o cenę na zakup usługi edukacyjnej w ramach projektu „Edu + – podniesienie standardów nauczania w Publicznym Gimnazjum w Łaguszewie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, umowy nr RPLD.11.01.02-10-B055/16

zapytanie o cenę

rozstrzygnięcie zapytania zajęcia fizyka i chemia

Utworzenie „TĘCZOWEGO OGRÓDKA” przy Szkole Podstawowej w Gągolinie Południowym

ajax,download,6.html

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy przystąpiło  do realizacji zadania
Utworzenie „TĘCZOWEGO OGRÓDKA” przy Szkole Podstawowej w Gągolinie Południowym  

Wartość ogólna zadania 42 059,78 złotych.  Projekt dofinansowano w formie dotacji zadań  z dziedziny Edukacja Ekologiczna w wysokości 31 499,00 złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a wkład własny zapewniło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy.

Czytaj wiecej »

Utworzenie w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie pracowni nauk przyrodniczych Eksperymentarium

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy przystąpiło     do realizacji zadania

Utworzenie w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie pracowni nauk przyrodniczych Eksperymentarium

Wartość ogólna zadania 47.883,09 złotych.  Projekt dofinansowano w formie dotacji zadań     z dziedziny Edukacja Ekologiczna w wysokości 40.727,72 złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a wkład własny zapewniło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy.

Zgodnie z założeniami ekopracownia zostanie utworzona w sali o powierzchni 59,2 m2. W pomieszczeniu na stałe zostanie zainstalowany ciąg hydrauliczny z 4 zlewami oraz podium, na którym stanie dygestorium, stół demonstracyjny, szafa wentylowana, biurko, krzesło i taboret dla nauczyciela. Dygestorium pozwoli w bezpieczny dla ucznia sposób obserwować pokazy i te doświadczenia, które z uwagi na bezpieczeństwo uczniowie nie powinni wykonywać sami. W metalowej wentylowanej szafie znajdą się preparaty biologiczne i odczynniki chemiczne oraz te elementy zestawów do badań wody, powietrza i gleby, które wymagają ostrożnego obchodzenia się z nimi. Po obydwu stronach ciągu hydraulicznego staną odpowiednio trzy i dwu osobowe stoły uczniowskie z blatami chemoodpornymi. W pracowni zostanie zamontowana tablica interaktywna, do której na suficie zainstalowany zostanie projektor krótkoogniskowy. Przy ścianie północnej umieszczone zostaną dwa regały przeszklone na pomoce dydaktyczne, wieszak oraz 18-stanowiskowy stojak na mapy. w północno-zachodnim narożniku zostanie zamontowany kwietnik na rośliny zwisające w kształcie drzewa. Przy wejściu staną 4 kosze na 4 kategorie odpadów: plastik, papier, odpady organiczne i inne. Na suficie nad podium zostanie namalowany Układ Słoneczny ze szczególnym wyeksponowaniem Błękitnej Planety. Na pozostałej powierzchni sufit pokryje barwna mapa nieba, na której gwiazdy pomalowane zostaną farbami luminescencyjnymi, co przy małym natężeniu światła dziennego da efekt „świecących” gwiazd. Motywy astralne na suficie mają dopomóc w tworzeniu w świadomości beneficjentów projektu holistycznego sposobu patrzenia na wszechświat. Na parapetach staną donice „balkonówki” z trzema sadzonkami ziół w każdej z nich. Wschodnia strona ciągu hydraulicznego zostanie pomalowana w motywy, ukazujące roślinność szuwarową i błotną. Przy drzwiach zawiśnie wytłaczana mapa geofizyczna świata.

W celu promocji projektu zostanie umieszczona na drzwiach wejściowych do pracowni tablica  informacyjna o wymiarach 20 cm x 30 cm informująca o dofinansowaniu projektu ze środków  Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Oznaczone zostaną również wszystkie pomoce i wyposażenie zakupione w ramach projektu do Ekopracowni. Wnioskodawca wykona również plakaty informujące o wsparciu finansowym, które zostaną wywieszone w Urzędzie Gminy, w szkole oraz na tablicy informacyjnej sołectwa. O dofinansowaniu zostaną poinformowani również rodzice w takcie zebrań szkolnych.

Pracownia wykorzystywana będzie do lekcji przyrody  dla uczniów klas IV-VI, do zajęć szkolnego koła LOP, do zajęć Koła Młodych Przyrodników, przez gimnazjalistów do zajęć z geografii, chemii, biologii i fizyki. Pracownia będzie również miejscem przygotowań i podsumowań akcji w ramach budowania świadomości ekologicznej uczniów oraz mieszkańców okolicznych sołectw, a także zebrań z rodzicami oraz szkoleń dla rolników i mieszkańców wsi.

 

Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl

Utworzenie Ekopracowni w Szkole Podstawowej w Gągolinie Południowym

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy przystąpiło     do realizacji zadania

Utworzenie Ekopracowni w Szkole Podstawowej w Gągolinie Południowym

Wartość ogólna zadania 44.710,18 złotych.  Projekt dofinansowano w formie dotacji zadań     z dziedziny Edukacja Ekologiczna w wysokości 42.410,18 złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a wkład własny zapewniło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy.

Zgodnie z założeniami ekopracownia zostanie utworzona w sali z zapleczem o łącznej powierzchni 54,57 m2. W sali znajdzie się 12 jednoosobowych stolików, 12 krzeseł, biurko i krzesło dla nauczyciela oraz szafy na pomoce dydaktyczne. Przy drzwiach wejściowych zostaną ustawione kosze segregacyjne na odpady: plastikowe, papierowe, organiczne i pozostałe. Zostanie zamontowana tablica interaktywna sucho ścieralno-magnetyczna oraz tablica szkolna. Nad tablicą szkolną zostanie zawieszona rozłożysta gałąź, która stanowić będzie, poprzez prace twórcze uczniów, odzwierciedlenie aktualnej pory roku. Na parapetach zostaną ustawione donice z ziołami i kwiatami. W oknach zawiśnie 5 rolet zaciemniających. Na wschodniej ścianie klasy zostanie zawieszona korkowa tablica, plansze dydaktyczne oraz dekoracje ścienne obrazujące ekosystemy. Pod oknem, między grzejnikami oraz na ścianie północnej ustawione będą szafki do przechowywania podręcznych pomocy uczniów, ich prac, książek itp. Nad szafkami, na ścianie północnej zawieszony zostanie telewizor z funkcją oglądania filmów w jakości 3D. Na szafkach staną głośniki, odtwarzacz DVD, kserokopiarka z funkcją kolorowego kopiowania, radiomagnetofon. W sali zostanie utworzony kącik przyrodniczy „Co z tego wyrośnie?”, którego celem będzie doświadczalne sprawdzenie możliwości kiełkowania, wzrostu, kwitnienia i owocowania roślin z nasion i pędów egzotycznych owoców. W pracowni będzie można swobodnie korzystać z Internetu dzięki zamontowanemu zestawowi do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych (Wi-Fi). Na zapleczu staną 2 wieszaki  z planszami dydaktycznymi, 1 stojak z mapami i 2 szafy, w których znajdą się między innymi: mikroskopy, preparaty, zestaw do badań, modele tkanek, oprogramowanie do tablicy interaktywnej itp.

W celu promocji projektu zostanie umieszczona na drzwiach wejściowych do pracowni tablica  informacyjna o wymiarach 20 cm x 30 cm informująca o dofinansowaniu projektu ze środków  Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Oznaczone zostaną również wszystkie pomoce i wyposażenie zakupione w ramach projektu do Ekopracowni. Wnioskodawca wykona również plakaty informujące, które zostaną wywieszone w punktach informacyjnych we wsiach, skąd pochodzą uczniowie szkoły. O dofinansowaniu zostaną poinformowani również rodzice w takcie zebrań szkolnych.

Pracownia wykorzystywana będzie do lekcji przyrody z zastosowaniem metod aktywizujących, zajęć przyrodniczych w klasach 1-3, konkursów, spotkań oraz zebrań z rodzicami.

Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl

Utworzenie Ekopracowni w Publicznym Gimnazjum w Łaguszewie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy przystąpiło     do realizacji zadania

  

Utworzenie Ekopracowni w Publicznym Gimnazjum w Łaguszewie

  

Wartość ogólna zadania 40.674,08 złotych.  Projekt dofinansowano w formie dotacji zadań z dziedziny Edukacja Ekologiczna w wysokości 32.410,00 złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a wkład własny zapewniło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy.

  

Zgodnie z założeniami ekopracownia zostanie utworzona w sali o powierzchni 41,33 m2, poprzez doprowadzenie wody, założenie umywalki i baterii umywalkowej, założenie 4 rolet laminowanych oraz pomalowanie. W pracowni będą się znajdowały 3 przeszkolone szafy na pomoce dydaktyczne, 12 stołów dwuosobowych o regulowanej wysokości (blaty ławek zostały oklejone offsetowymi nadrukami ukazującymi różne ekosystemy), biurko nauczycielskie, 24 krzesła uczniowskie i 1 krzesło nauczycielskie, 2 stojaki na mapy i plansze, 4 donice ceramiczne z sadzonkami ziół (Rozmaryn 2 szt., Geranium 1 szt., Laur 2 szt., Lawenda 2 szt., Szłałwia 2 szt., Estragon 1 szt., Melisa 1 szt., Macierzanka 1szt. ), tablica interaktywna, aktywny przedłużacz USB do tablicy interaktywnej, laptop oraz aparat cyfrowy współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Na górnej części ściany północnej, na  suficie i fragmentarycznie na ścianie południowej zostanie namalowany schemat ukazujący systematykę organizmów żywych. Nad drzwiami zawieszony zostanie  konar drzewa, na którym zawisną 4 tabliczki z hasłami propagującymi zachowania ekologiczne  (wymieniane co kwartał). Przy drzwiach zostaną ustawione 4 kosze segregacyjne na odpady( plastikowe, papierowe, organiczne i pozostałe). W ramach projektu zostanie zakupione również 117 pomocy dydaktycznych m.in. zestaw do badania wody, gleby i powietrza, atlasy biologiczne, plansze interaktywne, plansze dydaktyczne, modele komórek roślinnych, zwierzęcych i DNA – RNA, mapy, mikroskopy, zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii, zestaw szkła laboratoryjnego, szklane palniki spirytusowe, zestawy preparacyjne, szkiełka, kompasy, pudełka na owady, preparaty roślinne, biologiczne i zoologiczne, lupy, pałeczka elektrostatyczna, magnesy i rzepy, pakiet edukacyjny, oprogramowanie do tablicy oraz model szkieletu człowieka.

  

W celu promocji projektu zostanie umieszczona na drzwiach wejściowych do pracowni tablica  informacyjna o wymiarach 20 cm x 30 cm informująca o dofinansowaniu projektu ze środków  Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Oznaczone zostaną również wszystkie pomoce i wyposażenie zakupione w ramach projektu do Ekopracowni.

  

Pracownia wykorzystywana będzie do zajęć z biologii, chemii i geografii, oraz raz na dwa tygodnie wykorzystywana będzie do zajęć szkolnego koła LOP.

Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl

Utworzenie ekologicznego ogrodu dydaktyczno-rekreacyjnego „Trzy Zakątki”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy przystąpiło  do realizacji zadania 

Utworzenie ekologicznego ogrodu dydaktyczno-rekreacyjnego „Trzy Zakątki”

przy Publicznym Gimnazjum w Łaguszewie

  

Wartość ogólna zadania 21.829,16 złotych.  Projekt dofinansowano w formie dotacji zadań  z dziedziny Edukacja Ekologiczna w wysokości 17.535,00 złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a wkład własny zapewniło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy.

 

Zgodnie z założeniami ogródek dydaktyczny będzie znajdował się na powierzchni około 301 m2 i będzie się składał z trzech części tematycznych: dalekowschodniej, północnoamerykańskiej i śródziemnomorskiej, w których zostanie posadzonych 13 sztuk drzew, 95 sztuk krzewów i 114 sztuk bylin. W ogrodzie będą się znajdowały: pergole i podpórki do pnączy, altana ze stołem i ławkami, kompostownik, system nawadniający, kosz na odpady, tabliczki do oznaczania roślin i tablica informacyjna współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach projektu zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne w postaci kluczy do oznaczania roślin oraz przewodników do rozpoznawania zwierząt i roślin. W ogródku uczniowie będą prowadzić interesujące badania, eksperymenty i obserwacje. Będzie to miejsce spotkań kół działających w szkole, a także miejsce przebywania dzieci w czasie przerw międzylekcyjnych i w oczekiwaniu na autobus. Głównym celem programu edukacyjnego jest kształtowanie postawy szacunku dla natury i przyrody, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szerzenie wiedzy o roślinach w tym pochodzących z odległych rejonów geograficznych i ekosystemach, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków drzew, krzewów, bylin, rozbudzanie poczucia piękna i estetyki w otoczeniu człowieka, określanie czynników niezbędnych do wzrostu roślin, doskonalenie umiejętności przeprowadzania obserwacji, doświadczeń, analizowania danych, konstruowania wniosków, wykazywania związków przyczynowo-skutkowych, badania pogody, zbieranie odpadów organicznych w szkole, ich kompostowanie i wykorzystanie w ogrodzie.

Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl