Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Gminna Biblioteka Publiczna w Kocierzewie Południowym

zrealizowała operację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, osi 4 ,,Leader’’, działania 413 ,,Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.

 

28 listopada 2013 roku zakończono realizację operacji  pt.:

 

,,Łowickie zwyczaje i obrzędy ludowe – zakup strojów ludowych do zespołów folklorystycznych” jako baza do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego regionu łowickiego,

 

która umożliwi zachowanie, ocalenie od zapomnienia, kultywowanie oraz promowanie dziedzictwa kulturowego regionu łowickiego i kocierzewskiego poprzez wspieranie działalności zespołów folklorystycznych. Pozwoli przekazać społeczeństwu spuściznę kulturalną  oraz historyczną. Umożliwi popularyzacje folkloru i kultury ludowej oraz pięknych ludowych strojów.

 

Projekt opiewał na kwotę – 37 638,00 zł

Kwota dofinansowania – 24 480,00 zł

Wkład własny – 13 158,00 zł

 

W  ramach  projektu  zakupiono: 

 • Sukmany łowickie  szt.5
 • Stroje łowickie damskie  szt. 5
 • Stroje ludowe męskie  szt. 5
 • Kapelusze łowickie  szt. 15
 • Koszule łowickie damskie  szt. 15
 • Koszule łowickie męskie  szt. 15
 • Buty sceniczne damskie  par 25
 • Buty sceniczne męskie  par 25

pasen_niebieski

Gminna Biblioteka Publiczna

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOCIERZEWIE POŁUDNIOWYM 

Kocierzew Południowy 80

99 – 414 Kocierzew

tel. (46) 838 48 78

Strona internetowa: www.bibliotekakocierzew.pl

 

GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek – czwartek: 800 – 1600

Piątek: 800 – 1900

                                   

AGENDY:

 • wypożyczalnia,
 • czytelnia,
 • dział dla dzieci i młodzieży,
 • dział zbiorów regionalnych,
 • usługi ksero,
 • usługi internetowe.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kocierzewie Południowym powstała w 1955 r. Siedzibę biblioteki zmieniano kilkakrotnie. Najdłużej, bo od 1988 r. mieściła się w budynku Urzędu Gminy.

Ważnym wydarzeniem w funkcjonowaniu  bibliotek terenu Gminy Kocierzew Południowy było połączenie placówek kulturalnych terenu gminy w jedną strukturę GOK. Nastąpiło to w 1998 r.

W lutym 2005 r. biblioteka przeniosła się do budynku po Agronomówce, w Kocierzewie Południowym. Obecnie w miejscowości liczącej 4700 mieszkańców, instytucja ta dysponuje 3 pomieszczeniami o powierzchni około 100 m, w skład których wchodzą: wypożyczalnia ogólna, czytelnia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

  

Bibliotekarz: Renata Piórkowska Tel. (46) 838 48 78

Filia Biblioteczna w Boczkach

FILIA BIBLIOTECZNA W BOCZKACH

Boczki 84

99-414 Kocierzew Południowy

Tel. (46) 838 46 77

 

GODZINY OTWARCIA FILII:
Czynna całorocznie

 • środa 8.00 – 14.00
 • czwartek 10.00 – 17.00
 • piątek 12.00 – 19.00

Bibliotekarz: Ewa Suchecka
Biblioteka posiada filie w Boczkach, mieszczącą się w Filii Ośrodka Kultury. Filia prowadzi działalność od 1955 r.

Filia systematycznie współpracuje ze Szkołami Podstawowymi na terenie Gminy Kocierzew Południowy.

Posiada zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy w ilości 5.783 woluminy. Systematycznie wzbogaca swój księgozbiór w nowości wydawnicze i pozycje przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Na bieżąco poszerza księgozbiór podręczny w różnego rodzaju leksykony, poradniki, atlasy, słowniki i informatory.

 
Boczki – to duża wieś w Gminie Kocierzew Południowy, leżąca 8 km od Łowicza. Jest miejscem urodzin wielkiego polskiego malarza Józefa Chełmońskiego. W parku nieopodal biblioteki, znajduje się pamiątkowy kamienny obelisk poświęcony pamięci artysty.

Zbiory biblioteczne

Zbiory biblioteczne ogółem – 13.425 (stan z dnia 31.12.2004 r.)

Na zbiory składa się:

 • Literatura piękna,
 • Literatura popularno – naukowa – wszystkie dziedziny wiedzy,
 • Czasopisma – 9 tytułów,
 • Słowniki, leksykony, encyklopedie, albumy.

O rodzajach zbiorów informują katalogi:

 • rzeczowy, alfabetyczny,
 • tytułowy,
 • serii,
 • komputerowy,

oraz kartoteki:

 • zagadnieniowe,
 • komputerowe.

Ponadto biblioteka gromadzi dokumenty życia społecznego:

 • materiały o charakterze informacyjnym,
 • teczki wycinków prasowych.

Bogaty księgozbiór biblioteczny udostępnia się na zewnątrz i na miejscu, zgodnie z regulaminem biblioteki. Księgozbiór podręczny jest na bieżąco uzupełniany o nowości wydawnicze. Zawiera wszelkie niezbędne informatory i poradniki. Zbiory biblioteczne są systematycznie powiększane w oparciu o zapotrzebowanie stałych, wiernych czytelników. Proces komputeryzacji biblioteki rozpoczął się w 2003 r. Biblioteka pracuje w systemie operacyjnym SOWA.

 

Komputeryzacja biblioteki – miała miejsce w ramach programu IKONKA, realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, polegającego na poszerzaniu możliwości informatycznych i dostępu społeczeństwa do Internetu. W 2004 r. biblioteka otrzymała 3 zestawy komputerowe wraz z osprzętem do wykorzystania przez Czytelników.