Koło Gospodyń Wiejskich

Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Kocierzewie Południowym została zawiązana w marcu 1996 roku.

 

Pierwsze lata naszej działalności odnoszą się do prac organizacyjnych, które zaowocowały późniejszymi osiągnięciami na polu działalności społecznej. Obecnie możemy pochwalić się naszymi sukcesami, na które składa się praca wszystkich 14 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy.

 

Na naszą działalność składa się organizacja licznych imprez związanych z obchodami Dnia Matki, Dnia Kobiet, wyjazdami do kina i teatru. Reprezentowaliśmy naszą Gminę Kocierzew Płd. oraz powiat łowicki na Wojewódzkim święcie Plonów – Łęczyca 2000. Braliśmy udział w obchodach Roku Reymontowskiego w Skansenie w Maurzycach. Czynnie uczestniczyliśmy w kursach i szkoleniach organizowanych przez Międzynarodową Fundację Kobiet w Łodzi, która ma w programie między innymi aktywizację Kół Gospodyń Wiejskich.

 

Współpracujemy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach – oddział w Łowiczu, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kocierzewie Płd., Gminną Biblioteką Publiczną w Kocierzewie Płd., jednostkami Straży Pożarnej z naszego terenu oraz ze Starostwem Powiatowym w Łowiczu.

 

Kocierzewskie kobiety znane są z umiejętności kulinarnych. Możemy poszczycić się nagrodą otrzymaną od Macieja Kuronia za potrawę staropolską. Bierzemy czynny udział w festynach organizowanych przez Gminę Kocierzew Płd. i Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

 

W 2002 roku wystąpiliśmy na Festiwalu Stołów Wigilijnych, który odbył się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Za nasz stół wigilijny otrzymaliśmy Puchar od ówczesnego Marszałka Sejmu RP – Janusza Wojciechowskiego. Od tego czasu uczestniczyliśmy co roku w pokazach „Stołów Wigilijnych” i „Babach Wielkanocnych”. W 2003 roku brałyśmy udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego w Muzeum w Łowiczu. Jako jedyni otrzymaliśmy nagrodę – trofeum kucharza. 5 kwietnia 2003 roku członkinie GRKGW w Kocierzewie Płd. wspólnie z kapelą ludową działającą przy GOK Kocierzew zaprezentowała się w PIERWSZYM PROGRAMIE  TVP „Kawa czy herbata”.

 

Nie zapominamy również o swoim najbliższym otoczeniu. W poszczególnych wsiach organizujemy kursy, szkolenia i pokazy. Aktywnie uczestniczymy w Gminnych Dożynkach. W ramach wymiany doświadczeń wyjeżdżaliśmy na spotkania i imprezy jubileuszowe do zaprzyjaźnionych Kół Gospodyń Wiejskich z poza terenu naszej Gminy.

 

Nasza działalność nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc ze strony kierownictwa i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Kocierzewie Płd., który jest współtwórcą wielu naszych osiągnięć, bo czym by był stół staropolski bez kapeli łowickiej i przyśpiewek ludowych. Nie możemy również pominąć gospodarza naszego terenu Wójta Gminy Kocierzew Płd. – Pana Grzegorza Stefańskiego, który przychylnie odnosi się do naszej działalności. Dzięki współpracy z Rejonowym i Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w 2003 roku zostały przeprowadzone badania profilaktyczne dla ludności Gminy Kocierzew Południowy.

 

Wszystkimi pracami kieruje Zarząd Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich:

 

  • pod przewodnictwem Zofii Stańczyk z Różyc,
  • sekretarza – Janiny Kuczek z Gągolina Południowego,
  • skarbnika Danuty Blus z Wejsc.

 

Współpraca Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z naszą Gminną Radą Kół Gospodyń Wiejskich w Kocierzewie Płd. zaowocowała wieloma wspólnie odniesionymi sukcesami, dzięki którym mogliśmy wypromować naszą gminę a także powiat łowicki.