Położenie

Gmina Kocierzew Południowy położona jest w północno-wschodniej części województwa łódzkiego, w powiecie łowickim. Od zachodu graniczy z gminą Chąśno. Od południa sąsiaduje z gminami Łowicz i Nieborów, a od północy z Kiernozią i Iłowem. Od wschodu graniczy z gminami województwa mazowieckiego Rybno i Nowa Sucha

    

Mimo, że na terenie gminy nie przebiegają drogi kategorii krajowej i wojewódzkiej, ma ona dobre połączenie komunikacyjne z Warszawą i Łodzią. Połączenie to jest zapewnione przez bliskość drogi nr 2 o statusie międzynarodowym Świecko – Terespol