Komisje stałe działające przy Radzie Gminy

KOMISJA REWIZYJNA

 • Gruziel Henryk – przewodniczący komisji
 • Gładka Sylwia – zastępca przewodniczącego komisji
 • Bartłoszewski Grzegorz – członek
 • Łukawski Wojciech – członek
 • Woliński Waldemar – członek

KOMISJA GOSPODARKI I FINANSÓW

 • Marzec Liliana – przewodniczący komisji
 • Siekiera Józef – zastępca przewodniczącej komisji
 • Siekiera Andrzej – członek
 • Wróbel Stanisław – członek

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH

 • Staniszewski Janusz – przewodnicząca komisji
 • Michalak Agnieszka – zastępca przewodniczącego komisji
 • Borkowski Marek – członek
 • Szachogłuchowicz Waldemar – członek
 • Bieguszewski Mirosław – członek