Spotkanie informacyjne ws. preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorców

W imieniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. informujemy, że została rozpoczęta kolejna edycja projektu „Od pomysłu do biznesu”, projektu „JEREMIE 2” oraz projektu „Wsparcie na starcie”.

W ramach wyżej wymienionych projektów został utworzony Fundusz Pożyczkowy:

  • dla osób, które zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą. Preferencyjne pożyczki udzielane są do kwoty 50 000 zł i 87 000 zł,
  • dla firm działających dłużej niż 24 miesiące od daty powstania. Preferencyjne pożyczki udzielane są do kwoty 70 000 zł oraz dla pozostałych firm od kwoty w wysokości od 300 000 zł do 2 000 000 zł.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. chciałaby zainteresować ofertą preferencyjnych pożyczek przedsiębiorców i osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego, dlatego Wójt Gminy Kocierzew Południowy zwraca się z uprzejmą prośbą o informacje ze stany przedsiębiorców, czy są zainteresowani organizacją spotkania informacyjnego w Urzędzie, na którym zostałaby przedstawiona szczegółowo oferta ww.  pożyczek oraz doradztwo w przygotowaniu dokumentacji.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych spotkaniem prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Kocierzewie Południowym, tel. (46) 838 48 25, w terminie do 15 października 2017 r.